Flat Zone Studio jako celek pomáhá efektivně realizovat důležitá datová a analytická řešení v rámci developerské divize naší společnosti.
Trigema
Marketingový ředitel

O firmě

Koncern Trigema je developerskou společností s přesahem do dalších aktivit a na trhu působí od roku 1994. Má vlastní stavební firmu, která se stala základem Trigemy v její dnešní podobě. Věnuje se správě budov a facility managementu, provozuje vědeckotechnické parky nebo sportovní a rekreační areál Monínec. K nejvýznamnějším developerským projektům společnosti Trigema se řadí SMART byty Nové Butovice, Barevné Letňany, FRAGMENT, Smíchovský Lihovar nebo TOP TOWER. Jako jedna z největších developerských společností v České republice využívá Trigema datovou analýzu u mnoha svých projektů a efektivní využití vlastních časových kapacit je pro firmu klíčové.

Michal Netolický, marketingový ředitel Trigema, který ve společnosti v roce 2011 stál u zrodu analytického oddělení a který zároveň od roku 2019 působí jako jednatel společnosti Flat Zone, popisuje, jak Flat Zone dokáže efektivně realizovat důležitá datová a analytická řešení v rámci developerské divize Trigema a to hned z několika pohledů.

Akvizice a příprava

Po vyhodnocení mnoha akvizičních příležitosti a vypracování důležitých ukazatelů pro rozhodování si Michal Netolický společně s obchodním týmem uvědomil výraznou podobnost opakujících se procesů ve fází vyhledání příležitosti, akvizice, přípravy projektu a prodeje.

Každá fáze vývoje projektu má svou vlastní opakující se šablonu. Díky Flat Zone Studiu dostaly tyto rutinní procesy automatizovaný ráz.

Pokud Trigema analyzuje novou akviziční příležitost, zvolí si ve Studiu několik parametrů (GPS, konkurenční rádius, frekvence aktualizace reportu a časové délka sbíraných dat) a za několik málo okamžiků jsou všechny ukazatele na svém místě. V případě vstupu do neznámého města nebo městské části, se kterou nemá nikdo z týmu zkušenost, nyní Trigema také dokáže ve velmi rychlém čase zobrazit nejdůležitější body občanské vybavenosti a potřebných dojezdových souvislostí. Další oblastí je analýza sekundárního trhu, kterou Trigema považuje za důležitou kvůli silnému napojení sekundárního trhu na trh primární i nájemní. Flat Zone Studio v tomto ohledu nabízí kompletní přehled důležitých metrik, které vycházejí z deduplikovaných dat z mnoha českých inzertních serverů.

Náhled analýzy sekundárního trhu v aplikaci Flat Zone Studio

Trigema si dlouhodobě zakládá na datové tržní analytice a poměrně dlouhou dobu si tato data dolovala z internetu prostřednictvím pracovníků, kteří byli vymezeni na jiný projekt nebo druhu úkolů, což významně snižovalo dostupné časové kapacity. Flat Zone se o kompletní sběr dat, následnou standardizaci a čištění stará za své klienty a data dodává dle běžných standardů nebo dle přesné specifikace klienta.

Analytik se nyní může soustředit 100% na hledání souvislostí a potřebných business výstupů a nemusí většinu času věnovat zajišťováním a čištěním dat.

Prodej a monitoring konkurence

S blížícím se prodejem developerského projektu je velmi často nutné pružně optimalizovat nejen nákladovou stránku kalkulačního vzorce projektu, ale také odbytovou. Pro Michala Netolického a Trigemu přestalo být uspokojující jedno generální číslo průměrné jednotkové ceny celého projektu, což je vedlo k závěru, že je nutné se zabývat strukturou dispozic a také komplexním ceníkem všech navrhovaných bytů. Automatické navrhování ceníků, které Flat Zone nabízí jako službu nad rámec Studia, pracovníkům Trigemy ušetří mnoho času a rychle poskytne doporučené ceny pro všechny byty a tedy i kompletní odbytovou cenu projektu. Ceny vycházejí z cen nejpodobnějších bytů, které se na trhu aktuálně nacházejí.

Jakmile se dostane developerský projekt do prodeje, je velmi často podrobován zkoumání, zda je nabízená cena bytů odpovídající aktuálnímu času, místu, konkurenci, poptávce i samotné nabídce uvnitř daného projektu.

Díky Flat Zone jsme schopni vyhodnocovat v reálném čase, zda není s cenou nutné pracovat, aby byl naplněn prodejní plán.

Mimo to má Trigema také sjednané pravidelné reporty na míru, skrze které sleduje nejnovější změny cen a prodeje na pražském trhu. Díky těmto reportům je firma schopná analyzovat prodejní kondici konkurence, dávat si do souvislosti vlastní prodeje a pozorovat efektivitu slevových pobídek nebo cenový potenciál dané lokality.

Kompletní případovou studii si můžete stáhnout zde:

Stále nejste přesvědčeni? Prozkoumejte si naší demo verzi.

Vyzkoušet zdarma