Klienti

Důvěřují nám profesionálové
na rezidenčním trhu

ADAM HANŽL

Vedoucí analytického týmu, JRD Development

Flat Zone jsme si vybrali jakožto hlavního partnera v oblasti poskytování dat o nemovitostním trhu především z toho důvodu, že jsou schopni nabídnout jak jejich rychlý přehled o nejrůznějších segmentech trhu, tak i poskytnout nám surová data pro naše další hlubší analýzy, a to vše maximálně aktuální. Vyzdvihnout musím úroveň komunikace, proaktivitu a to, s jakou chutí chtějí společně posouvat věci dále. Jejich schopnosti jsme otestovali i při tvorbě prvního ceníku jednoho z našich projektů a s výsledkem jsme byli spokojeni.

JIŘÍ BALOUN

Vedoucí prodeje a marketingu, Geosan Development

Flat Zone Studio využíváme jako komplexní nástroj pro posuzování akvizic nových projektů a také pro pravidelné analýzy z rezidenčního trhu.  Největším přínosem pro nás bylo, že nám vývojáři z Flat Zone vytvořili individuální šablonu na míru, která generuje data připravená podle našich potřeb a díky tomu nám přináší výraznou úsporu času, kterou bychom museli jinak vynaložit na ruční úpravy generovaných dat. Také oceňuji vstřícnost, ochotu a rychlost týmu Flat Zone hledat řešení při programování individuální šablony.

Martina jůzová

Head of Real Estate Finance II
Česká spořitelna

Aktuální informace o výši nájmů a prodejních cenách, tedy v reálném čase či před zápisem do katastru. To je jeden z důvodů, které činí platformu Flat Zone jedinečnou. V České spořitelně využíváme Flat Zone pro posuzování projektového financování v oblasti rezidenčního developmentu. Díky dostupnosti informací, které jiné zdroje nenabízejí, tak Flat Zone podstatným způsobem šetří našim analytikům čas spojený se sběrem a “čištěním” dat. Navíc máme k dispozici další doplňkové údaje o konkurenčních projektech či charakteristiky mikrolokality, které běžným monitoringem není jednoduché zjistit.

Ing. Ondřej beneš

Ředitel akvizic a business development,
Skanska Reality

„Flat Zone jsme využili, abychom si potvrdili prodejní ceny projektu, který jsme uváděli na úplně novém trhu za Prahou, v Libčicích nad Vltavou. Analýza nám pomohla stanovit výši cen, které se v následujících měsících po uvedení projektu na trh ukázaly jako správně určené.“

ing. Tomáš DRábek

Obchodní ředitel,
V Invest

V Invest využívá data Flat Zone pro posuzování akvizičních příležitostí a rychlou orientaci v lokalitě, která nás zajímá. Dále pro nás zpracovávají studie trhu pro získání přehledu o segmentech, které zvažujeme pro budoucí investice.

ing. filip češka

Člen představenstva,
ED Group

"Data Flat Zone o rezidenčním trhu využíváme pro získání přehledu o vývoji trhu i konkurence, data nám také slouží pro úpravu cen na tržní hladinu. Zároveň prodej podporujeme propagací projektu Michelský park ve vyhledavači Flat Zone. ED Group také využila individuální studii pražského trhu pro posouzení našeho vstupu do nového segmentu."

michal netolický

Marketingový ředitel, Trigema

Flat Zone díky svému Studiu nebo konzultantské činnosti dokáže dodat data dle běžných standardů nebo dle naší přesné specifikace. Tím pádem se následně analytik může soustředit 100% na hledání souvislostí a potřebných business či logických výstupů a nemusí většinu času vymezenou tomuto úkolu věnovat zajišťování dat a následně jejich čištění.

JAN MOTTL

Předseda představenstva, ASPIRA Development

Společnost ASPIRA Development používá rezidenční data Flat Zone především při prodeji projektů pro monitoring konkurence a úpravu cen jednotek na tržní úroveň. Vzhledem k růstu cen tak udržujeme hladinu na optimální hladině, takže realizujeme maximální možný zisk. Vyvarujeme se ale předražení, což udržuje hladký a rovnoměrný postup prodeje.

Příklady firem, které využívají
naše datové a marketingové produkty

Skanska logo

Případové studie

Flat Zone Studio jako celek pomáhá efektivně realizovat důležitá datová a analytická řešení v rámci developerské divize naší společnosti.
Read Their Story

Stále nejste přesvědčeni? Prozkoumejte si naší demo verzi.

Vyzkoušet zdarma